mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego
w Jawiszowicach