mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6
Szkoła Podstawowa im. K. I. Gałczyńskiego
w Jawiszowicach
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2020/2021 znajduje się pod adresem: https://zsp6jawiszowice.mobidziennik.pl/2020